COACH

I PRESENTATIONSTEKNIK OCH KOMMUNIKATION 


Presentationsteknik och retorik – utnyttja din fulla potential!


Uppdrag inom presentationsteknik och retorik fokuserar på att utifrån den enskildes personlighet och förutsättningar vässa den egna förmågan att framträda och tala inför andra.

Att hjälpa uppdragsgivaren att få ut sin fulla potential. Förberedelser, kroppsspråk, röstläge och tempo är här några av de viktigaste ingredienserna.                                                                                   


Hedvig Lagerkvist tränar såväl individer som grupper och fäster stor vikt vid att själva träningssituationen ska vara lustfylld och inspirerande.

Oftast använder Hedvig DVD-kamera för att dokumentera och ge deltagarna bäst feed-back på sitt framträdande.                                 


Utbildning i framträdandeteknik kan genomföras som en föreläsning, en workshop för grupper eller som en individuell coaching vid ett eller flera tillfällen.


Upplevelsebaserad kommunikationsträning – lära genom att göra!


Sedan 2004 arbetar Hedvig Lagerkvist och Lagerkvist Productions med upplevelsebaserad kommunikationsträning.

Grundtanken i upplevelsebaserad träning, är att medarbetare och chefer praktiskt övar olika situationer som ligger så nära verkligheten som bara möjligt.

Ofta handlar det om att öva på typsituationer, exempelviskundmöten, medarbetarsamtal, konflikthantering, förhandlingar och andra svåra möten.                                                                                                                 


Parallellerna mellan arenorna i näringsliv, organisationer och teatern är flera. Därför väljer vi att arbeta med professionella skådespelare som fiktiva kunder och medarbetare.


Hedvig Lagerkvist arbetar med företag som Swedbank, Vattenfall, PriceWaterhouseCoopers och Dalheim & Sjöqvist, där relationen Ledning – Personal och verksamhet – Kund varit i fokus.
För förfrågningar och referenser:


Skicka ett mail till Hedvig Lagerkvist

 


© Hedvig Lagerkvist 2021